ติดต่อ

 

สำนักงานหลักสูตร วท.บ.ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Bachelor of Science (Knowledge of The Land for Sustainable Development)

ขั้น 7 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซอย งามวงศ์วาน 50 แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: 061-509-6710 หรือ

ประชาสัมพันธ์ มก. 02-942-8181-3

อีเมล: admission@ku.ac.th และ

thtanin.k@ku.ac.th