เปิดรับสมัครแล้ว ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 🎉🎉🎉เปิดรับสมัครแล้ว ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
🖱️สมัครได้ที่ลิงค์ http://epms2020.arda.or.th
🎓ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
📝เรียนเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ หลักสูตร 2 ปี
🗞️สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
🚜ขึ้นทะเบียนเป็น Smart Farmer หรือ Young Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
👨‍👩‍👧‍👧ไม่จำกัดอายุ
💻รายละเอียดเพิ่มเติม www.arda.or.th
📲โทรศัพท์ 0 2579 7435 ต่อ 3612 ปุณยนุช จิตติวัธน์ (สวก.)

 

Leave a Reply