เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree ภาคต้น ประจำปี 2564

 

🎉🎉เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree ภาคต้น ประจำปี 2564🎉🎉

🗞️ชุดวิชาที่เปิดสอน

Ÿ      การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม

Ÿ     • การผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง

Ÿ     ธุรกิจการป่าไม้

Ÿ     • ศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

Ÿ     • การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย

Ÿ     • การพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน

Ÿ     • เกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ

Ÿ     • การผลิตผลิตผลจากสัตว์เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร

Ÿ     • สังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21

Ÿ     • การเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย

Ÿ     • ผู้บูรณาการระบบงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

Ÿ     • ผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตรอัจฉริยะ

     •Ÿ วิทยาการข้อมูลทางชีววิทยาและชีวสารสนเทศ

📑สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sis.ku.ac.th/
🌐สมัครได้ที่ลิงค์ https://cb.ku.ac.th/apply/
👨‍👩ไม่จำกัดอายุ ใคร ๆ ก็เรียนได้
📱สอบถามได้ที่โทรศัพท์ 061-509-6710 และ Line ID : sis.ku

#เรียนสนุก จุดประกาย ท้าทายคนกล้า สร้างฝันเป็นจริง

Leave a Reply