ติดต่อ

สำนักงานวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

School of Integrated Science (Office)

ขั้น 6 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซอย งามวงศ์วาน 50 แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: 061-509-6710 หรือ

อีเมล: admission@ku.ac.th และ

sisku@ku.th