เปิดรับสมัคร Non Degree ปีการศึกษา 2567 🅝🅔🅦

👴🏽🧒ไม่จำกัดอายุ ใคร ๆ ก็เรียนได้
สอบถามได้ที่โทรศัพท์ 06-1509-6710 และ Line ID : sis.ku

ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

  • ปฏิทินการศึกษาคลังหน่วยกิตและชุดวิชา/รายวิชาที่เปิดสอน pdf-icon - Valter Longo
  • ขยายเวลารับสมัครชุดวิชาการพัฒนาธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบการเชิงสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 เมษายน 2567

 

Leave a Reply