เปิดรับสมัคร Non Degree ปีการศึกษา 2567 🅝🅔🅦

👴🏽🧒ไม่จำกัดอายุ ใคร ๆ ก็เรียนได้
สอบถามได้ที่โทรศัพท์ 06-1509-6710 และ Line ID : sis.ku

ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

  • ปฏิทินการศึกษาคลังหน่วยกิตและชุดวิชา/รายวิชาที่เปิดสอน Update 29 เม.ย. 2567 pdf-icon - Valter Longo
  • ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ ในคลังหน่วยกิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 NEW pdf-icon - Valter Longo
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา (Non-degree) ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 NEW pdf-icon - Valter Longo

 

Leave a Reply