เปิดรับสมัคร Non Degree ปีการศึกษา 2566 🅝🅔🅦

👴🏽🧒ไม่จำกัดอายุ ใคร ๆ ก็เรียนได้
สอบถามได้ที่โทรศัพท์ 06-1509-6710 และ Line ID : sis.ku

ภาคปลาย

  • ชุดวิชาที่เปิดสอน/รายวิชาที่เปิดสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566pdf-icon - Valter Longo

ภาคต้น

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ในคลังหน่วยกิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) pdf-icon - Valter Longo
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา (Non-degree) ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
    • ชุดวิชาชีวทยาสังเคราะห์เพื่ออุตสาหกรม (บางเขน ) pdf-icon - Valter Longo
    • ชุดวิชาการแปรรูปเนื้อ นม ไข่ และผลิตภัณฑ์เชิงธุรกิจ (กำแพงแสน) pdf-icon - Valter Longo

 

Leave a Reply