เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

📑 สมัครเรียนหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คลิกที่นี่

📱 ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 061-509-6710 และ Line ID : sis.ku

✏️ สร้างนักบริหาร ผสานแนวคิด พลิกนวัตกรรม ชำนาญวิจัย

Leave a Reply