เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 🅝🅔🅦

 Download แผ่นพับหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน pdf-icon - Valter Longo

📝 สมัครเรียนหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

📱 ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 061-509-6710 และ Line ID : sis.ku

✏️ สร้างนักบริหาร ผสานแนวคิด พลิกนวัตกรรม ชำนาญวิจัย

Leave a Reply