กิจกรรมนิสิต

SIS Sharing บูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

บรรยาย STEAM หัวข้อ “สร้างแบรนด์ด้วยใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยคุณเชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ

นิทรรศการนิสิต