ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 🅝🅔🅦

โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาผู้ให้บริการด้านการเกษตรสมัยใหม่ (Service Provider)”

และ “พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการฟาร์มยุคใหม่ (Smart Farming)” 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการฟาร์มยุคใหม่ (Smart Farming) คลิก

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ให้บริการด้านการเกษตรสมัยใหม่ (Service Provider) คลิก

ลิงก์ Google Forms ยืนยันการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม CLICK

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแบบออนไซต์ (on-site) (รายชื่อตามประกาศ) ต้องยืนยันความประสงค์การเข้าร่วมอบรมแบบออนไซต์ (on-site) อีกครั้งผ่านทางแบบฟอร์มนี้

เงื่อนไขการเข้ารับการฝึกอบรมแบบออนไซต์ (on-site):

1. การฝึกอบรมแบบออนไซต์ (on-site) ทั้ง 2 หลักสูตรมีเวลาอบรมที่ตรงกัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเลือกอบรมแบบออนไซต์เพียงหลักสูตรเดียวเท่านั้น (ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าอบรมในอีกหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้)

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% (ขาดไม่เกิน 1 ครั้ง) จึงสำเร็จการฝึกอบรมจากหลักสูตร

3. การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ให้บริการด้านการเกษตรสมัยใหม่ (Service Provider) ต้องมีพื้นฐานทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์

 

👴🏽🧒ไม่จำกัดอายุ ใคร ๆ ก็เรียนได้
สอบถามได้ที่โทรศัพท์ 06-1509-6710 และ Line ID : sis.ku

 

Leave a Reply