ข่าวสารและกิจกรรม

เงื่อนไขและเกณฑ์การรับสมัคร TCAS’64

 
เรียนสนุกจุดประกายท้าทายคนกล้าสร้างฝันให้เป็นจริง

เรียนสนุกจุดประกายท้าทายคนกล้าสร้างฝันให้เป็นจริง

(เพิ่มเติม…)
เรียนสนุกจุดประกายท้าทายคนกล้าสร้างฝันให้เป็นจริง

เรียนสนุกจุดประกายท้าทายคนกล้าสร้างฝันให้เป็นจริง

(เพิ่มเติม…)
 เปิดรับสมัครแล้ว ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 เปิดรับสมัครแล้ว ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 🎉🎉🎉เปิดรับสมัครแล้ว...
ประกาศรับสมัครทุนสานฝัน 63 (ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ปีการศึกษา2563)

ประกาศรับสมัครทุนสานฝัน 63 (ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ปีการศึกษา2563)

ประกาศรับสมัครทุนสาน...
ภาพรวมงาน นิทรรศการ SiS Semester inspired Summary #1

ภาพรวมงาน นิทรรศการ SiS Semester inspired Summary #1

นิทรรศการ SiS Semest...
ชุดวิชาอัญมณีและเครื่องประดับเพื่ออุตสาหกรรมอัญมณีที่ยั่งยืน

ชุดวิชาอัญมณีและเครื่องประดับเพื่ออุตสาหกรรมอัญมณีที่ยั่งยืน

วิทยาการคำนวณและสารสนเทศ

วิทยาการคำนวณและสารสนเทศ

วิชาสังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิชาสังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่

การใช้ที่ดินวนเกษตร

การใช้ที่ดินวนเกษตร

ประกาศรับสมัครชุดวิชา Non Degree (ภาคปลาย 63)

ประกาศรับสมัครชุดวิชา Non Degree (ภาคปลาย 63)

ธนาคารหน่วยกิต มก. เ...
TCAS 1 Portfolio “เรียนสนุก จุดประกาย ท้าทายคนกล้า”

TCAS 1 Portfolio “เรียนสนุก จุดประกาย ท้าทายคนกล้า”

#TCAS รอบที่ 1 #โควต...
เกณฑ์การคัดเลือกนิสิตใหม่ TCAS 64

เกณฑ์การคัดเลือกนิสิตใหม่ TCAS 64

การสอนออนไลน์ด้วยระบบ eduFarm” (ฟาร์มเรียนรู้ มก.)

การสอนออนไลน์ด้วยระบบ eduFarm” (ฟาร์มเรียนรู้ มก.)

การสอนออนไลน์ด้วยระบ...
ช่องทางการติดต่อวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ช่องทางการติดต่อวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ช่องทางการติดต่อวิทย...