Knowledge of The Land for Sustainable Development Programs

DESIGN YOUR

ข่าวสาร

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 🅝🅔🅦

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 🅝🅔🅦

เปิดรับสมัครเพิ่มเติม Non Degree ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 🅝🅔🅦

เปิดรับสมัครเพิ่มเติม Non Degree ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 🅝🅔🅦

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 🅝🅔🅦

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 🅝🅔🅦

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 TCAS 4 🅝🅔🅦

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 TCAS 4 🅝🅔🅦

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 🎉🎉

ขอแสดงความยินดีกับคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 🎉🎉

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ทำความรู้จักกับ Non Degree

ทำความรู้จักกับ Non Degree

งานครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ร่วมกับพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิต (Degree) และพิธีมอบประกาศนียบัตร (Non Degree) ปีการศึกษา 2563

งานครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ร่วมกับพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิต (Degree) และพิธีมอบประกาศนียบัตร (Non Degree) ปีการศึกษา 2563

ภาพรวมงาน นิทรรศการ SiS Semester inspired Summary #1

ภาพรวมงาน นิทรรศการ SiS Semester inspired Summary #1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 🅝🅔🅦

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 🅝🅔🅦

เปิดรับสมัครเพิ่มเติม Non Degree ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 🅝🅔🅦

เปิดรับสมัครเพิ่มเติม Non Degree ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 🅝🅔🅦

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 🅝🅔🅦

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 🅝🅔🅦

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 TCAS 4 🅝🅔🅦

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 TCAS 4 🅝🅔🅦

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 🎉🎉

ขอแสดงความยินดีกับคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 🎉🎉

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ทำความรู้จักกับ Non Degree

ทำความรู้จักกับ Non Degree

งานครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ร่วมกับพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิต (Degree) และพิธีมอบประกาศนียบัตร (Non Degree) ปีการศึกษา 2563

งานครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ร่วมกับพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิต (Degree) และพิธีมอบประกาศนียบัตร (Non Degree) ปีการศึกษา 2563

ภาพรวมงาน นิทรรศการ SiS Semester inspired Summary #1

ภาพรวมงาน นิทรรศการ SiS Semester inspired Summary #1