ฐานข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

อนุมัติจากสภา มก.

รับทราบจาก สป.อว.

เปลี่ยนแปลง สมอ.08

เปลี่ยนแปลงอาจารย์

วท.บ. (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)    2566

pdf-icon - Valter Longo

วท.บ. (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)    2561

pdf-icon - Valter Longo

หลักสูตรปริญญาโท

อนุมัติจากสภา มก.

รับทราบจาก สป.อว.

เปลี่ยนแปลง สมอ.08

เปลี่ยนแปลงอาจารย์

วท.ม. (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)    2564

pdf-icon - Valter Longo

ข่าวสาร

เพิ่มเติม

ขยายเวลารับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

ขยายเวลารับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 TCAS 4 🅝🅔🅦

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 TCAS 4 🅝🅔🅦

เปิดรับสมัครแล้ว Non Degree ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 🅝🅔🅦

เปิดรับสมัครแล้ว Non Degree ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 🅝🅔🅦

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 🎉🎉

ขอแสดงความยินดีกับคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 🎉🎉

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ทำความรู้จักกับ Non Degree

ทำความรู้จักกับ Non Degree

งานครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ร่วมกับพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิต (Degree) และพิธีมอบประกาศนียบัตร (Non Degree) ปีการศึกษา 2563

งานครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ร่วมกับพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิต (Degree) และพิธีมอบประกาศนียบัตร (Non Degree) ปีการศึกษา 2563

ภาพรวมงาน นิทรรศการ SiS Semester inspired Summary #1

ภาพรวมงาน นิทรรศการ SiS Semester inspired Summary #1

ขยายเวลารับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

ขยายเวลารับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 TCAS 4 🅝🅔🅦

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 TCAS 4 🅝🅔🅦

เปิดรับสมัครแล้ว Non Degree ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 🅝🅔🅦

เปิดรับสมัครแล้ว Non Degree ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 🅝🅔🅦

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 🎉🎉

ขอแสดงความยินดีกับคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 🎉🎉

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ทำความรู้จักกับ Non Degree

ทำความรู้จักกับ Non Degree

งานครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ร่วมกับพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิต (Degree) และพิธีมอบประกาศนียบัตร (Non Degree) ปีการศึกษา 2563

งานครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ร่วมกับพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิต (Degree) และพิธีมอบประกาศนียบัตร (Non Degree) ปีการศึกษา 2563

ภาพรวมงาน นิทรรศการ SiS Semester inspired Summary #1

ภาพรวมงาน นิทรรศการ SiS Semester inspired Summary #1