ประกาศ

ทั้งหมด

สารสนเทศ

เพิ่มเติม

ข่าวสาร

เพิ่มเติม

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree ภาคต้น ประจำปี 2564

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree ภาคต้น ประจำปี 2564

เงื่อนไขและเกณฑ์การรับสมัคร TCAS’64

เงื่อนไขและเกณฑ์การรับสมัคร TCAS’64

เรียนสนุกจุดประกายท้าทายคนกล้าสร้างฝันให้เป็นจริง

เรียนสนุกจุดประกายท้าทายคนกล้าสร้างฝันให้เป็นจริง

เรียนสนุกจุดประกายท้าทายคนกล้าสร้างฝันให้เป็นจริง

เรียนสนุกจุดประกายท้าทายคนกล้าสร้างฝันให้เป็นจริง

 เปิดรับสมัครแล้ว ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 เปิดรับสมัครแล้ว ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศรับสมัครทุนสานฝัน 63 (ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ปีการศึกษา2563)

ประกาศรับสมัครทุนสานฝัน 63 (ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ปีการศึกษา2563)

ภาพรวมงาน นิทรรศการ SiS Semester inspired Summary #1

ภาพรวมงาน นิทรรศการ SiS Semester inspired Summary #1

TCAS 1 Portfolio “เรียนสนุก จุดประกาย ท้าทายคนกล้า”

TCAS 1 Portfolio “เรียนสนุก จุดประกาย ท้าทายคนกล้า”

เกณฑ์การคัดเลือกนิสิตใหม่ TCAS 64

เกณฑ์การคัดเลือกนิสิตใหม่ TCAS 64

การสอนออนไลน์ด้วยระบบ eduFarm” (ฟาร์มเรียนรู้ มก.)

การสอนออนไลน์ด้วยระบบ eduFarm” (ฟาร์มเรียนรู้ มก.)

ช่องทางการติดต่อวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ช่องทางการติดต่อวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree ภาคต้น ประจำปี 2564

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree ภาคต้น ประจำปี 2564

เงื่อนไขและเกณฑ์การรับสมัคร TCAS’64

เงื่อนไขและเกณฑ์การรับสมัคร TCAS’64

เรียนสนุกจุดประกายท้าทายคนกล้าสร้างฝันให้เป็นจริง

เรียนสนุกจุดประกายท้าทายคนกล้าสร้างฝันให้เป็นจริง

เรียนสนุกจุดประกายท้าทายคนกล้าสร้างฝันให้เป็นจริง

เรียนสนุกจุดประกายท้าทายคนกล้าสร้างฝันให้เป็นจริง

 เปิดรับสมัครแล้ว ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 เปิดรับสมัครแล้ว ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศรับสมัครทุนสานฝัน 63 (ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ปีการศึกษา2563)

ประกาศรับสมัครทุนสานฝัน 63 (ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ปีการศึกษา2563)

ภาพรวมงาน นิทรรศการ SiS Semester inspired Summary #1

ภาพรวมงาน นิทรรศการ SiS Semester inspired Summary #1

ประกาศรับสมัครชุดวิชา Non Degree (ภาคปลาย 63)

ประกาศรับสมัครชุดวิชา Non Degree (ภาคปลาย 63)

การสอนออนไลน์ด้วยระบบ eduFarm” (ฟาร์มเรียนรู้ มก.)

การสอนออนไลน์ด้วยระบบ eduFarm” (ฟาร์มเรียนรู้ มก.)

ช่องทางการติดต่อวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ช่องทางการติดต่อวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์